Tips & Tricks

Beste deelnemer,

Voor de start zal u een map met vakjes, cijfers en letters en symbolen ontvangen, roadbook genaamd. Aan de hand hiervan moet u de weg vinden die wij uitgestippeld hebben om via een aantal aangeduide situaties, waypoints genaamd, tot het eindpunt te geraken.

Ook een blad met foto’s zal u in de map vinden. De foto dient herkend te worden en er dient aangeduid te worden op het bijgevoegde blad tussen welke 2 waypoints u de afbeelding van de foto gezien hebt.

Voor zij die niet bekend zijn met het rijden van een autozoektocht aan de hand van een roadbook volgen hieronder de Tips en Tricks om tijdig en met een goed gevoel het eindpunt te bereiken, volgens het parcours.

Het roadbook is gemaakt op basis van het systeem “Bolleke-Pijl”

 

Bladindeling:

Elke situatie is genummerd (vak 3 'Direction' links onderaan) en wordt benoemd als een waypoint (WP).

 • In vak 1: de totaalafstand in km.
 • In vak 2: de interval afstand in km tussen 2 opeenvolgende WP's.
 • In vak 3: de situatie/WP met de te volgen richting (bolleke-pijl).
 • In vak 4: een eventuele beschrijving of aanwijzing zoals een straatnaam, plaatsnaam enz.
 • In vak 5: resterende km tot finish.

Werkwijze:

 • Aan de hand van de getekende situatie/WP dient een route te worden gereden van de bol, zijnde de plaats waar u zich bevindt, naar de punt van de pijl, zijnde de te volgen richting.
 • Van WP 1 dient de weg gevolgd te worden tot WP2 gevonden wordt.
 • De afstand van iedere bol-pijl situatie/WP naar de volgende bol-pijl situatie/WP is aangegeven in vak 2 (distance partial), evenals de totaalafstand in vak 1 (distance total).
 • De situaties/WP’s zijn niet op schaal getekend.
 • De situaties/WP’s kunnen gestileerd zijn weergegeven. D.w.z. dat het meer of minder schuin en/of bochtend lopen van wegen niet zo getekend hoeft te zijn.
 • Verharde wegen zijn getekend middels een ononderbroken lijn.
 • Onverharde wegen zijn getekend middels een onderbroken lijn (stippellijn).
 • Niet alle kruispunten zijn aangegeven in een WP.  Staat er niets, dan volgt men gewoon de hoofdrichting, zijnde de meest doorgaande (hoofd)weg tot men het volgende WP tegenkomt.
 • Soms wordt een straatnaam of te volgen richting (stad, gemeente) weergegeven in vak 4.
 • In vak 3, bij de situatieschets, kan bijkomende informatie weergegeven worden zoals verkeerslichten, te nemen afslag op een rond punt, brug, kapel enz.
 • Verboden richtingen, privéwegen, doodlopende wegen en andere voor het normale verkeer verboden richtingen behoren nooit tot een opdracht. De mogelijkheid bestaat derhalve dat ze niet als een situatie/WP zijn weergegeven als er ter plaatse maar één correct vervolg van de weg mogelijk is.
 • De verkeersregels dienen ten allen tijde gerespecteerd te worden.

TIPS

 1. Zet na elk WP je dagteller op 0.
 2. Vink in het roadbook elk gepasseerd WP aan.
 3. Verloren gereden? Rij terug naar het laatste herkende WP.
 4. Volg deze tips op.