Pilotenbriefing

Hieronder vindt u onze pilotenbriefing terug.  Onderaan is er ook een link voorzien om het document in Word te openen en af te drukken.

Vooreerst heel belangrijk: SAFETY FIRST!!!

Deze rally is een autowandeling. Snelheid heeft geen enkele invloed op het verloop van de dag. Er is geen tijdmeting, enkel bij de start om met de nodige tussentijd te kunnen starten. Daarna rijdt ieder individueel (of niet) het parcours, stopt waar hij/zij wil, geniet van de dag en volgt haar/zijn eigen tempo.

De uitslag van de opdrachten en controlepunten zijn doorslaggevend voor de prijsuitreiking.

De tocht wordt gereden op de openbare weg, en alleen op de openbare weg. Indien u toch op een ander soort weg terechtkomt zit u mis en keert u best terug tot aan het waypoint (WP) dat u als laatst gepasseerd hebt.

De tocht gaat ook over kleine – openbare – wegen. Let op voor wandelaars en fietsers die, ingeval van mooi weer, meer dan waarschijnlijk aanwezig zullen zijn en auto-wandelaars niet op prijs stellen. Maak ruimte voor elkaar en rij rustig door. Ga niet in discussie. Fietsers houden niet van auto’s, wandelaars niet van fietsers en auto’s hebben altijd ongelijk dus…

Over BOLLETJE-PIJLTJE: (lees eerst nog eens Tips&Tricks op onze website www.hetstaelenros.be)

Het is een eenvoudige methode maar zal – door onze gps-ingesteldheid - in de eerste ogenblikken tot onzekerheid leiden.

De copiloot geeft de aanwijzingen en de piloot rijdt en volgt de aanwijzingen.

Er zijn telkens twee gegevens van belang: Afstand tot situatie en Situatieschets. Al het overige is bijkomende info.

De juiste afstand vereist een op 0 zetten (zerotage) van de dagteller vanaf de start en bij ieder WP. Omwille van de soorten voertuigen en banden zal er altijd een verschil zijn tussen de opgegeven afstand en de afstand die op uw teller staat.  Rij dus geen honderden meters verder maar keer terug en zoek naar de situatie, desnoods moet u terug naar het vorige WP om van daaruit opnieuw te zoeken. Het is van belang dat u weet welk WP dit was. Maak dus bij ieder gevonden WP een aanduiding.

De situatieschets geeft schematisch de te volgen weg aan, waarbij de bol de richting is vanwaar en pijl de richting is waarnaar.

De bol/pijl lijn is steeds een dikke zwarte lijn. De dikte van de lijn heeft geen verband met de grootte of belangrijkheid van de weg. Zo kan de aangegeven richting – dikke lijn – naar een veldweg lijden en de zijweg – dunne lijn –  een vierbaansweg zijn.

Bol/pijl is de te volgen weg.

De copiloot geeft best de instructie van het roadbook door als volgt:

Afstand – situatie, bv “500m T links”

Alle andere situaties dienen genegeerd te worden tot men de juiste situatie tegenkomt, hier, na 500 m links afslaan op een punt waarin de gevolgde weg eindigt op een dwarse weg.

Aan de hand van de situatieschets en eventuele bijkomende informatie in het vak naast de situatieschets kan de juistheid gecontroleerd worden. Indien zo, teller op 0 zetten en op naar het volgende WP en dus nieuwe situatie.

Enkele voorbeelden


 

Checkpoints :

Er zijn twee aangekondigde checkpoints. Deze zullen herkenbaar zijn aan de vlaggen van Het Staelen Ros en de Sponsorvermeldingen.

Bij de checkpoints moet u het Controle- & Antwoordenformulier laten afstempelen. Zonder geldige stempels doet u niet mee aan de wedstrijd.

 

Wedstrijd:

In het roadbook kan u eveneens het wedstrijdformulier met 10 vragen en enkele bladzijden met foto’s terugvinden. Het is de bedoeling dat u de vragen onderweg oplost en de foto’s herkent en op het daartoe voorziene formulier aangeeft tussen welke twee WP’s u het beeld op de foto gezien heeft. De eventuele wedstrijdvragen vult u eveneens in op datzelfde formulier.

Bij aankomst dient u het formulier te overhandigen aan de organisatie. Deadline hiervoor is 18u00!

Het team met de meest juiste oplossingen en 2 checkpoint-handtekeningen wint. Bij ex-aequo beslist de onschuldige hand.

De jury beslist ingeval van betwisting, bezwaar, onregelmatigheid of wat dan ook, volledig arbitrair en zonder dat er enige mogelijkheid tot openbaarheid van de beslissing of beroep is.

Voor alle duidelijkheid: de snelheid waarmee het parcours werd gereden heeft geen enkele invloed op de eindstand.

 

Afdruk-exemplaar: Pilotenbriefing